Recent Changes

Wednesday, July 3

 1. page Guia didàctica edited Època de Canvis ​Proposta interdisciplinària de literatura catalana i història adreçada als alumn…
  Època de Canvis
  ​Proposta interdisciplinària de literatura catalana i història adreçada als alumnes de 4t d'ESO
  TASCA
  ...
  l'època anterior?
  Volen que investigueu aquestes preguntes i organitzeu les respostes a través d'un informe escrit i d' una presentació en Power Point. La presentació hauria d'incloure aquests punts:
  EL PASSAT
  (view changes)

Sunday, October 21

 1. page home edited Època de Canvis ... motius els romànticn romàntics es rebel·laven respecte de l'època anteri…
  Època de Canvis
  ...
  motius els romànticnromàntics es rebel·laven respecte de l'època anterior?Queanterior?
  Que
  significa avui
  {http://www.sant-andreu.com/segadors/iconaquadre02.jpg}
  Projecte interdisciplinari per a 4t d´ESO
  (view changes)

Thursday, October 18

 1. page home edited Època de Canvis ... motius els romàntics es rebel·len romànticn respecte de {http://www.sant…
  Època de Canvis
  ...
  motius els romàntics es rebel·lenromànticn respecte de
  {http://www.sant-andreu.com/segadors/iconaquadre02.jpg}
  Projecte interdisciplinari per a 4t d´ESO
  (view changes)

Sunday, November 27

Friday, June 24

 1. page home edited Època de Canvis ... de l'època anterior? Que anterior?Que significa avui {http://www.sa…

  Època de Canvis
  ...
  de l'època anterior?
  Que
  anterior?Que significa avui
  {http://www.sant-andreu.com/segadors/iconaquadre02.jpg}
  Projecte interdisciplinari per a 4t d´ESO
  ...
  Durada..............
  Matèries: Ciències Socials i Català
  ...
  i Joan Balaguer
  BalaguerTaller impartit per Guida Al·lès

  (view changes)
  6:29 am

Tuesday, March 30

 1. page Guia didàctica edited ... CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES Català Socials CRITERIS D'AVALUACIÓ (Posar …
  ...
  CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES
  Català
  Socials
  CRITERIS D'AVALUACIÓ (Posar un color per cada assignatura. No posar-ne molts. No més de 4 per assignatura, que si no la rúbrica queda enorme.
  COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.
  1
  ...
  la història.
  - Identificar les causes i les conseqüències dels fets i els processos històrics significatius, establir-ne connexions i reconèixer la causalitat múltiple que comporten els fets socials.
  CSC. Comprendre la realitat social. Usar l’anàlisi multicausal i sistèmica per jutjar els fets i els problemes socials i històrics
  ...
  Comprendre, interpretar i representar la realitat a partir de textos orals i escrits.
  CTID. Transformar la informació en coneixement. Utilitzar les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eina per organitzar la informació, processar-la i orientar-la, per aconseguir objectius i finalitats d’aprenentatge, de feina i d’oci prèviament establerts.
  4
  Exposar, explicar, argumentar, resumir i comentar, en suport paper o digital, usant el registre adequat, organitzant les idees amb claredat, enllaçant els enunciats en seqüències lineals cohesionades, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la importància de planificar i revisar el text.
  Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  ...
  Utilitzar el judici ètic per prendre decisions
  AVALUACIÓ
  I el treball en equip, quin percentatge tindria?. Proposta: posar junts power point i exp oral ja que teniu una única rúbrica i donar l´altre 25% al treball en equip
  Català
  Nota individual
  ...
  Treball en equip
  20%
  50%..........Informe escrit.
  25%......... Power point (creativitat)
  25%......... Exposició oral

  Rúbrica de l'informe escrit
  Títol: Encara hi ha romàntics?
  ...
  La informació està organitzada però li falta vocabulari i/o no mira al públic quan parla. Es nota que no ho ha practicat abans.
  Ha fet un resum de la informació però quan l'exposa passa més temps llegint que mirant al públic. No ha memoritzat les idees principals.
  ...
  idees principals.
  6
  Creativitat en el disseny del power point.
  ...
  El disseny denota imaginació i creativitat. No li ha costat aprendre a fer el power point.
  El disseny és innovador. Incorpora arxius gràfics i sonors (vídeos, música...).
  Al·loooots, quin fandango que es va armar amb les taules. Tal com us havia dit si fas copiar-aferrar, tota la taula es descol·loca. És millor redactar. He passat els ítems de CREATIVITAT DINS LA TAULA. Quan hàgiu llegit açò, esborrau-ho.
  Rúbrica d´avaluació del treball en equip
  Criteris d´av+CB
  (view changes)
  1:30 am

Friday, January 22

 1. page Guia didàctica edited ... AVALUACIÓ I el treball en equip, quin percentatge tindria?. Proposta: posar junts power point…
  ...
  AVALUACIÓ
  I el treball en equip, quin percentatge tindria?. Proposta: posar junts power point i exp oral ja que teniu una única rúbrica i donar l´altre 25% al treball en equip
  Català
  Nota individual
  Nota grup
  Informe escrit (part literatura)
  40%
  Power point
  20%
  Exposició oral
  20%
  Treball en equip
  20%
  Socials
  Nota individual
  Nota grup
  Informe escrit (context històric)
  40%
  Power point
  20%
  Exposició oral
  20%
  Treball en equip
  20%

  50%..........Informe escrit.
  25%......... Power point (creativitat)
  (view changes)
  3:39 am

Friday, January 15

 1. page Guia didàctica edited ... ​Proposta interdisciplinària de literatura catalana i història adreçada als alumnes de 4t d'ES…
  ...
  ​Proposta interdisciplinària de literatura catalana i història adreçada als alumnes de 4t d'ESO
  TASCA
  A la reunió del Consell EscolarEl diari Menorca vol iniciar una professora ha dit quesèrie d´escrits d´opinió sobre els joves d'avuimenorquins avui. Alguns diuen que ja no són rebels ni romàntic, però una altra ha contestataltres que sempre
  ...
  i pràctics. Com que la discussió no acabava els professors han resolt demanar-vos la vostra opinió. Què penseu?
  ...
  a través d'un informe escrit i d' una
  ...
  en Power Point que els haureu de presentar a la propera reunió del Consell Escolar.Point. La presentació
  EL PASSAT
  Per quins motius els romàntics es rebel·laven respecte de l`època anterior?
  (view changes)
  11:08 am

Thursday, December 10

 1. page Guia didàctica edited ... Hi ha avui algun moviment cultural i literari similar al del romanticisme? qui serien els auto…
  ...
  Hi ha avui algun moviment cultural i literari similar al del romanticisme? qui serien els autors/textos?
  EL NOSTRE ENTORN
  Quin tipus de joves predominen alal nostre centre?
  ...
  sobre l'existència deQuin tipus de joves predominen diferents formes
  Objectius i continguts
  CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES
  (view changes)
  1:16 am
 2. page Guia didàctica edited Època de Canvis ​Proposta interdisciplinària de literatura catalana i història adreçada als al…

  Època de Canvis
  ​Proposta interdisciplinària de literatura catalana i història adreçada als alumnes de 4t d'ESO
  (view changes)
  1:15 am

More